ELPROINVEST logo

ELPROINVEST s.r.o. Liberec

Společnost ELPROINVEST s.r.o. Liberec byla založena v roce 1993 a od svého počátku se ve své činnosti zaměřuje na poskytování služeb v elektroenergetických oblastech s hlavním zaměřením na odběratelské trafostanice a rozvody elektro.

Za účelem komplexní nabídky služeb se postupným vývojem firmy začaly budovat samostatné provozní celky. Pro naše zákazníky provádíme projekční práce elektro včetně inženýrské činnosti spojené s přípravou investiční výstavby. Na projektovou přípravu navazuje elektromontážní činnost firmy, která se zaměřuje na tyto základní oblasti:

  • výstavba nových energetických rozvodů

  • přeložky elektro-inženýrských sítí

  • provozování a údržba trafostanic s převzetím povinností majitele trafostanice
projekce elektromontáže výroba rozvaděčů transformátory kontakt

Společnost vybudovala a provozuje zkušebnu vysokého napětí, ve které zajišťuje opravy a revize vysokonapěťových transformátorů a rozbory izolačních olejů. S touto činností je spojen i prodej repasovaných transformátorů případně jejich pronájem a pronájem staveništních trafostanic. Součástí provozního areálu pro opravu transformátorů je samostatné středisko pro výrobu rozvaděčů, které ve své dílenské činnosti vyrábí na zakázku široký sortiment nízkonapěťových rozvaděčů.

Firma je držitelem licence na distribuci elektřiny v několika bývalých výrobních areálech, ve kterých vlastní distribuční rozvody elektro. V těchto areálech na základě udělené licence zajišťujeme dodávku a prodej elektrické energie.

Vysokou kvalitu služeb firmy ELPROINVEST s.r.o. zaručují naši zaměstnanci na jejichž odborné kvalifikaci a profesním růstu společnost neustále pracuje. S touto vzdělávací činností v oboru elektro je spojené i školení pracovníků nabízené cizím firmám.

Naším hlavním cílem, je snaha o zajištění komplexních a vysoce kvalifikovaných služeb v elektroenergetickém oboru.

© 2014 ELPROINVEST s.r.o. | Barvířská 278/12, 46007 Liberec 3 |  tel: +420 485 104 773 | email: elpro@elproinvest.cz