ELPROINVEST logo

Elektromontáže

Naše společnost zajišťuje kompletní realizace, montáže, dodávky a elektrozařízení pro veškeré typy stavebních objektů, ucelených nebo dílčích technologických částí průmyslových staveb, staveb občanské a bytové výstavby:

 • realizace nových kabelových a venkovních vedení VN, NN

 • opravy a rekonstrukce kabelových a venkovních vedení VN, NN

 • realizace přípojek VN, NN (průmyslová výstavba, rodinné domy, obchodní centra, občanská výstavba)

 • realizace a výstavba nových TRAFOSTANIC

 • opravy a rekonstrukce stávajících TRAFOSTANIC

 • realizace a opravy klasických i zapouzdřených rozvoden do 35kV

 • realizace nového, případně rekonstrukce a opravy stávajícího VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 

Servis a údržba

Zajišťujeme servisní služby jako jsou zejména:

 • servis a údržba veškerých silnoproudých rozvodů VN a NN

 • udržování projektové dokumentace uživatele v aktuálním stavu

 • vypracování projektové dokumentace uživatele do digitální formy

 • vypracování a zajišťování plnění plánu revizí VN i NN

 • revize elektro zařízení VN i NN a periodické prohlídky a revize transformátorů

 

Měření a diagnostika

Provádíme speciální služby a měření jako jsou zejména:

 • měření parametrů sítí VN a NN včetně vyhodnocování poruchových stavů a návrhůna jejich odstranění

 • návrhy systémů pro kompenzaci účiníku včetně provedení potřebných měření

 • měření úrovně vyšších harmonických v síti včetně vyhodnocení a návrhu na opatření

 • zjišťování poruchových stavů v síti (např. podpětí, přepětí, proudové rázy, apod.) včetně vyhodnocení a návrhu na opatření

 • měření intenzity osvětlení

 • měření termovizní kamerou vč. vyhodnocení (kontrola elektroinstalací a rozvodných skříní, diagnostika mechanických a rotačních zařízení)

© 2014 ELPROINVEST s.r.o. | Barvířská 278/12, 46007 Liberec 3 |  tel: +420 485 104 773 | email: elpro@elproinvest.cz