ELPROINVEST logo

Projekční činnost

Úsek projekce se zabývá projekční činností silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a to zejména v oblastech:

  • vrchní sítě VN, NN

  • kabelové rozvody VN, NN

  • průmyslové rozvody

  • přípojky NN

  • návrh veřejného osvětlení

  • telekomunikační sítě SEK

  • trafostanice

  • vývody z VTE, FTE do sítí VN

Projekční činnost je zaměřena zpravidla na přeložky inženýrských sítí liniových staveb – silniční přeložky, průtahy měst a podobně. Dle požadavku zákazníka zpracováváme projektovou dokumentaci ve veškerých stupních stavebního řízení – od počáteční studie až po zpracování realizační dokumentace a skutečného provedení stavby. Samozřejmostí je zajištění územního a stavebního řízení a veškerého inženýringu. Firma je zařazena v databázi projektantů a dodavatelů projekčních prací ČEZ Distribuce, a.s.

Pro zpracování projektové dokumentace využíváme současné moderní trendy v projektování, pro zpracování výkresové části dokumentace například CAD software Autodesk.

Seznam významných referenčních zakázek

© 2014 ELPROINVEST s.r.o. | Barvířská 278/12, 46007 Liberec 3 |  tel: +420 485 104 773 | email: elpro@elproinvest.cz